Home Care Nursing Certificate Program

Home Care Nursing Certificate Program
 • June 18 - July 13, 2018
 • 09:00 to 17:00
 • Biruni Üniversitesi ve Medical Center Evde Bakım Merkezi
 • +90 216 363 0 363

Evde Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

Evde bakım hemşireleri, akut kronik ve terminal dönemdeki uygun hastalara ve ailelerine hastaların yaşam alanlarında gerekli hizmeti saptayan, planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık profesyonelleridir. Bu doğrultuda profesyonel otonomilerinin bilincinde çalışabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, doğru ve yerinde karar verebilme becerisi olan, temel ve organizasyonel yeterliliklere sahip vaka yöneticileri olmaları beklenir.

Evde bakım hemşireleri sadece hastalarla değil, aynı zamanda hasta yakınlarıyla da çalışır. İşi ile ilgili yetkinliklerinin yanı sıra, güçlü iletişim becerilerine sahip olmalı ve çeşitli kültürlerden ve yaşam tarzlarından insanlarla çalışa bilmelidirler.

Evde Bakım hemşireliği sertifika programları; evde bakım hemşirelerine evde hasta bakımı konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve beceriler konusunda kapsamlı eğitim veren ve ortalama 160 saat süren programlardır. Evde bakım hemşireliği sertifika programları, teorik ve pratik uygulamaları içerir ve yetkin sağlık profesyonellerinin denetiminde gerçekleşir.

Evde bakım hemşireliği sertifika programına başvuruda bulunan evde bakım hemşire adayının en az lisans mezunu hemşire, sağlık memuru veya ebe olması gerekmektedir.

Sertifika programı, temel bakım, beslenme, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, temel yaşam desteği ve evdeki yaşlının takibi süreçlerini içerir. Programı tamamlayan öğrenciler, evde bakım hizmetlerinde sertifikalı olarak hizmet vermeye yetkinlik kazanırlar.

Toplam 160 saat süren sertifika programının 52 saati teorik eğitim, 28 saati laboratuvar uygulaması, 16 saati saha ev ziyaretleri, 64 saati yoğun bakım saha uygulaması olarak gerçekleşir ve sınavlarını başarı ile tamamlayan hemşireler ‘’evde bakım hemşireliği sertifikası’’ nı almaya hak kazanırlar.

Home Care Nursing Certificate Program

Evde Bakım Hemşireliği Sertifika Programının Amcı

Bu sertifikalı eğitim programının amacı; evde bakım gereksinimi olan hastayı ailesi ve çevresi ile birlikte bir bütün olarak değerlendirerek ona ihtiyacı olan tedavi, bakım ve rehabilitasyonun ev ortamında başlatılmasını, sürdürülmesini ve takibini sağlama ve bunun için gerekli sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini koordine etme yetkinliğine sahip evde sağlık hemşiresi yetiştirmektir.

Evde Bakım Hemşireliği Sertifika Programının Hukuki Dayanağı

Bu sertifikalı eğitim programında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır;  04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği.

Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitemize “Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim” yetkisi verilmiştir.

Evde Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Katılımcılarında Aranan Nitelikler

1-Bu sertifika programına evde sağlık hizmetlerinde görev yapan/yapacak olan en az lisans mezunu hemşire,

2-Sağlık memurları (toplum sağlığı)

3-Hemşirelik yetkisi almış ebeler katılabilir.

Müracaat Sırasında İstenilen Evraklar

Ekteki standartlarda belirtilen koşulları sağlayan, başvuru yapmak isteyen katılımcılar; Sağlık Bakanlığı tarafından tescilli diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi, hemşirelik yetkisi almış ebeler(yetki belgesi), ekte bulunan başvuru formunu doldurarak, üst yazı ile üniversitemize başvurabilirler.

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Eğitim Türü Toplam Eğitim Süresi Eğitim Yeri
Saat İş Günü
Teorik Eğitim 52 6,5 Biruni Üniversitesi
Laboratuvar Uygulaması 28 3,5 Biruni Üniversitesi
Saha Uygulaması (Ev Ziyaretleri) 16 2 Medical Center(Evde
Bakım ve Sağlık Hizmetleri)
Saha Uygulaması (Yoğun Bakım) 64 8 Biruni Üniversite Hastanesi
Medicine Hospital İstanbul
Toplam 160 20
Sertifika Programının Eğitimcileri
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ ( PROGRAM SORUMLUSU)
 • Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
 • Prof. Dr. Fatma ÇELİK Yrd.
 • Doç. Dr. Leman ŞENTURAN Yrd.
 • Doç. Dr. Azime KARAKOÇ KUMSAR
 • Yrd. Doç. Dr. Nilgün AVCI
 • Uzman Psikolog Pınar HOCAOĞLU
 • Medical Center Evde Bakım Hemşiresi Sahure YALÇIN
 • Medical Center Evde Bakım Hemşiresi Burçin KIVANÇ
 • Yoğun Bakım Hemşiresi Derviş GÜNEŞ
 • Yoğun Bakım Hemşiresi Semra TAŞER
 • Yoğun Bakım Hemşiresi Semra YURDAKUL
Eğitimin Değerlendirilmesi

(Sınav Usulü, Başarı Ölçülü, Ek Sınav Hakkı v.b. gibi) Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır;

 1. Katılımcı başarı değerlendirilmesi, uygulanacak teorik sınav ve uygulama sınavlarıyla yapılır. Eğitim programına devam şartını yerine getirmeyen katılımcılar sınavlara alınmaz.
 2. Teorik eğitim sonunda yapılacak teorik sınav soruları eğitim sorumlusunun başkanlığında en az 3 (üç) eğitimciden oluşan sınav komisyonu tarafından ve eğitimin içeriğinde yer alan konuların tamamını kapsayacak şekilde çoktan seçmeli olarak hazırlanır.
 3. Teorik eğitim sonunda yapılacak teorik sınavda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Başarısız olan katılımcılara sınavdan sonra en geç 1 (bir) hafta içerisinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavda da başarısız olanların Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına tekrar başvurması gerekir.
 4. Uygulama Sınavları Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Değerlendirme Formu (EK-2) ve Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Formu (EK-3) kullanılarak yapılır. Her bir form ayrı ayrı değerlendirilir, formlarda yer alan her bir konu; Oldukça Yeterli (4), Yeterli (3), Kısmen yeterli (2), Yetersiz (I), “Değerlendirilemedi” (O) derecelerinden biri ile değerlendirilir. Formda yer alan konuların her birinden alınan puanların toplamı bulunur. Bu toplam değerlendirilen konu sayısına bölünerek ortalama puan bulunur. Bu ortalama puan 25 (yirmi beş) sayısı ile çarpılarak 100 (yüz) puan üzerinden puan hesaplanır. Daha sonra her iki formdan alınan puanların ortalaması bulunur, ortalama puanı 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puan olan katılımcı uygulama sınavından başarılı sayılır.
 5. Katılımcıların en az 5 (beş) ev ziyareti gerçekleştirmesi ve bu ziyaretlerin en az 3 (üç) tanesini yönetmesi gerekir.
 6. Katılımcıların başarılı sayılabilmesi için teorik sınav ile uygulamalı sınavların her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) ve üstü puan olması gerekir.
 7. Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav ve uygulamanın değerlendirilmesi notlarına yazılı olarak itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 8. Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.

Not: Kursiyerlerin konaklama, Kurs merkezine ulaşım ve yemek ücretleri kursiyerler tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Tarihi ve Ücreti

Yer: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başvuru Tarihleri : 2 Mayıs -14 Haziran 2018

Eğitim Tarihi:  18 Haziran-13 Temmuz 2018(Hafta İçi 5 Gün)

Eğitim Süresi: 160 Saat / 4 Hafta (8saat / Günde)

Eğitim Saatlerimiz: 09.00 – 17.00

Eğitim Ücreti: 3.100 TL

Katılım Belgesi: Sağlık Bakanlığı ve Biruni Üniversitesi Onaylı Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikası” verilecektir.

2018-6 -18 09:00 2018-7 -13 17:00 Europe/London Home Care Nursing Certificate Program Home Care Nursing Certificate Program Biruni Üniversitesi ve Medical Center Evde Bakım Merkezi
save event to calendar
past event
1271
How can we help you?

Would you like to get information about our events or organize an event with us?

MC Events
Home Health and Care Services

Birinci sınıf evde bakım merkezi mi arıyorsunuz?