Evde Hasta Bakım Şirketleri

Türkiye’de evde hasta bakım şirketleri 2 gruba ayrılmaktadır. 1. Özel evde bakım merkezleri tarafından sunulan hizmetler. 2. Danışmanlık şirketleri tarafından sunulan hizmetler. Evde hasta bakım hizmeti şirket haricinde tanıdık referansıyla bireysel şekillerde de organize edilebilmektedir.

Profesyonel evde hasta bakım şirketlerinden evde hasta bakım hizmeti almakla, danışmanlık hizmeti veren veya referansla bulunan bir kişiden evde hasta bakım hizmeti almak arasında farklar vardır. Resmi olarak hizmet veren evde bakım firmalarının bünyesinde çalışmakta olan hasta bakıcılar, hasta bakım sertifikasına sahip deneyimli kişilerdir. Hasta bakım sertifikası olmayan kişilerce verilen hasta bakım ise, hastanın tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebilir, hastanın sağlığının bozulmasına veya ilave tedavi ihtiyaçlarına sebebiyet verebilir.

evde hasta bakım firmaları

 İstanbul’da bulunan özel evde bakım merkezlerini Sağlık Bakanlığının https://istanbulism.saglik.gov.tr//TR,54033/evde-bakim-merkezleri.html linkinden inceleyebilirsiniz.

 

Sağlık Bakanlığı’nca onaylı özel Evde hasta bakım şirketleri

Özel sektör tarafından sağlanan evde hasta bakım hizmeti, resmi olarak evde sağlık ve bakım hizmeti veren, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan, ekiplerinde yönetici, idari ve deneyimli sağlık profesyoneli kadrosu olan, belli prosedürlere bağlı kalarak ücretli hizmet sunan bir sistemdir.

 • Evde hasta bakım şirketleri, hasta bakımının verildiği her aşamada etik değerlerden ödün vermeden hizmet sunumunu sağlarlar.
 • Evde hasta bakım şirketlerinin istihdam ettiği tüm personelleri Türk çalışanlardan oluşmaktadır.
 • Evde hasta bakım şirketleri çatısı altında çalışan hasta bakıcılar, güvenilir ve iletişim konusunda eğitim almış kişilerdir.
 • Evde sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan hasta bakıcılar, hasta bakım sertifikasına sahip deneyimli çalışanlardır. Hasta bakıcılar sertifikalarının yanı sıra, düzenli periyotlarda kurum içi eğitimlerle hasta bakımına yönelik bilgilerini güncellerler.
 • Evde sağlık ve bakım hizmetleri veren kurumların iç yönetimi tamamen kendi kurumlarına aittir.
 • Evde hasta bakım şirketleri, evde sağlık veya bakım verilecek hasta/yaşlı birey ile ilgili tüm koordinasyonu sağlar, planlamayı yapar, hizmeti sunar, raporlarını hazırlar ve hizmet bitiminden sonra da hastanın takibini yapar.
 • Hastanın bakım ihtiyaçlarının haricinde Evde hasta bakım şirketleri hastaya / yaşlı bireylere doktor, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık desteği de verebilir. Ayrıca kan tahlilleri ve radyolojik tetkiklerin evde yapılabilmesine olanak sağlamak üzere kısa sürede organize olabilir.
 • Evde bakım yetkilisi aile yakınları ile birebir temasta kalarak, hasta/yaşlı bireylerle ilgili tüm süreçleri ve yapılan hizmetleri paylaşır.
 • Evde hasta bakım şirketleri, aile yakanlarının talebine göre erkek hastaya erkek, kadın hastaya kadın hasta bakıcı organize edilebilir. Gerekli hallerde hasta bakıcı çalışanlarda değişiklik yaparak hizmetin devamlılığını sağlayabilir.

 

İşkur’a Bağlı Evde Danışmanlık Şirketleri

 • Evde hasta bakım şirketlerinden biri de danışmanlık şirketleridir. Bu şirketler İşkur’a bağlı olarak çalışırlar.
 • Danışmanlık şirketleri, hasta bakımı için yabancı personel istihdam ederler.
 • Hasta bakımı için yönlendirilen yabancı personel ile hasta/hasta yakınlarını bir araya getirerek karşılığında komisyon alırlar.
 • Yabancı personeller resmi olarak hasta bakım sertifikasına sahip değildirler. Hasta bakımlarını daha önce baktıkları hastalardan edindikleri tecrübeyle bakım hizmeti vermeye çalışırlar.
 • Yabancı çalışanlar genellikle Türkçeyi çok iyi konuşamazlar ve kelimeleri telaffuz etmekte zorlanabilirler. Bu durum bakım veren hasta bakıcı ile hasta ve hasta yakınlarının arasında iletişim problemine neden olabilir.
 • Ailenin hasta bakımındaki memnun olup olmama durumuna göre danışmanlık şirketleri hasta bakıcı değişikliğine gidebilir.

Bireysel Evde Hasta Bakım Hizmeti

 • Evde hasta bakım şirketleri haricinde bireysel evde hasta bakım hizmetini verenler, her hangi bir kuruma bağlı olmayan bireysel olarak eş, dost, tanışık vasıtası ile hastaya ulaşan ve hasta bakımlarını yapan kişilerdir.
 • Hasta bakımı veren kişiler bir kuruma bağlı olmadıkları için hizmet alımından önce referans kontrollerinin çok iyi şekilde yapılması gerekmektedir.
 • Aile yakınlarının hastalarının iyi hizmet alıp almadığından emin olabilmeleri gerekir. Bakım sırasında evde aile yakınları varsa kontrolleri düzenli sağlar. Bakım verilen kişinin evinde kimse yoksa belirli periyotlarda eve gelinerek bakım kontrollerinin yapılması uygun olacaktır.

 Sohbete Başla
Merhaba
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?