Evde Hasta Sağlık Hizmeti Nedir?

Evde hasta sağlık hizmeti nedir? Evde ortamında hasta bakım hizmetlerinin verilmesine yönelik oluşturulan bütüncül bir yapıdır. Bu yapı içerisinde hastanın ihtiyacı olan doktor, hemşire, sağlık destek personeli, girişimsel hizmetler, fizik tedavi, laboratuvar, tıbbi cihaz, görüntüleme ve yaşlı bakım hizmetleri multidisipliner bir yaklaşım ile hasta ve hasta yakınlarına sunulmaktadır.

Bu Hizmeti Almak İstiyorum

Dünya Sağlık Örgütü evde bakım hizmetlerini, “Profesyonel sağlık çalışanları ve hasta bakımında eğitimli kişilerin hastaya ev ortamında bakım hizmetinin verilmesi” olarak tanımlamıştır. Türkiye’de de sistem bu şekli ile uygulanmaktadır.

Evde Bakım Hizmetlerinin Amacı

Evde bakım hizmetlerinin amacı, Sağlık problemi yaşayan kişilerin, güvenli yaşam alanları olan evlerinde, sağlıklarını tekrar geri kazanmalarını sağlamaya yönelik verilen desteklerdir. Bu süreçte verilen hizmet sayesinde olası komplikasyonların en aza indirilmesi, hastanın çevreye karşı olan ihtiyaçlarını azaltarak yaşam kalitesini arttırılması, hastane tedavilerine oranla maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Bazı durumlarda ise uzun süreli bakım veya terminal dönem hizmetleri verilmektedir.

Evde Sağlık Hizmetleri Nasıl İşler?

Evde hasta bakım hizmetlerinde işleyiş birkaç şekilde olmaktadır.

1- Hasta herhangi bir nedenden hastanede yattıysa ve hastanedeki tıbbi ihtiyaçları tamamlanarak taburculuğu verildiyse; taburcu olurken hekiminin vereceği epikriz (hastanın tıbbi öyküsü) raporu doğrultusunda evde devam edecek bakım hizmetleri konusunda bir tedavi planı oluşturulması,

2- Hasta eğer doğrudan ev hastası ise; öncelikle evde doktor muayenesi ile hasta ihtiyaçlarının tespiti sonrasında gerekli tedavi planının çıkartılması ve ek hizmetlerle desteklenmesi.

Evde Hasta Sağlık Hizmeti Nedir

Evde Sağlık Hizmetleri Kimlere Verilir?

Evde sağlık ve bakım hizmetleri, Yenidoğan sürecinden başlayarak tüm yaş gruplarına hitap eden, destek bakım ve tedavisine ihtiyaç duyan 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği bir hizmettir. Evde bakım ve sağlık hizmetleri kısa süreli saatlik periyodik bakımlar veya uzun süreli hizmetleri de sunmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetlerinin şartları, hizmetin verildiği hasta ve hastalık grupları

♣ ameliyat sonrası tedavi ve bakım ihtiyacı olan herkese,

 yatağa bağımlı hastalara,

♣ uzun süreli bakım gereksinimi olan yaşlılara,

♣ kronik hastalıkları olan hastalara (diyabet, hipertansiyon, osteoporoz, vb.)

♣ KOAH ve benzeri solunum sistemi hastalığına sahip olanlara,

♣ kas hastalıkları olanlara,

♣ alzheimer- demans gibi nörolojik rahatsızlıklarda,

♣ terminal (ileri) dönem kanser tedavilerinde,

♣ akut hastalıkları olanlara,

♣ yoğun bakım sonrası tedavisi evde devam eden hastalara,

♣ doğum sonrası lohusalık bakımına ihtiyaç duyan annelere,

♣ Yenidoğan yoğun bakımda tedavi gördükten sonra evde bakımlarına devam edilen bebeklere,

 Yenidoğan dönemde bebek bakımlarında,

♣ Kısa süreli doktor ve hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyan kişilere,

Evde kan alma, görüntüleme tetkikleri ve fizik tedavi hizmeti talep eden kişilere.

Evde Sağlık Hizmetleri Neler Yapar?

Evde sağlık hizmetlerinin Türkiye’de ve Dünyada ki uygulama modelleri farklıdır. Türkiye’de ve dünyada evde bakım hizmet detaylarına bir göz atalım.

Türkiye’de Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de özel evde sağlık hizmetleri yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip yeni bir iş koludur. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak artış gösteren kronik hastalıkların varlığı, kanser hastalıklarının çoğalması ve her yıl artan engelli sayısını düşündüğünüzde, hem evde bakım hem de evde sağlık hizmetlerinin ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir.

Özel Evde Bakım Hizmetleri

Özel evde bakım merkezlerinin sağladığı evde bakım ve sağlık hizmetleri, Devletin sağladığı sınırlı hizmetten farklı olarak oldukça kapsamlı tedavi içerikleri ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Hizmetin detaylarına baktığınızda kısa süreli (evde serum, enjeksiyon, pansuman, evde sonda uygulama gibi sadece girişimsel hizmetler) veya uzun soluklu (12 – 24 dilimindeki saat aralıklarında günlük, haftalık, aylık) sağlık hizmetinin verilmesi ile ihtiyaç sahiplerinin farklı talepleri güvenle karşılanabilmektedir.

Güven Esaslı İşbirliği

Evde bakım ve sağlık hizmetleri sunumunda bilgi birikimi, tecrübe, güven ve özveri, esas alınır. Kurumun sağladığı tüm bu şartlar ile hasta/ hasta yakınlarıyla kurulan kuvvetli bağ birleşince ortaya kaliteli ve profesyonel sağlık hizmetleri sağlanmış olur.

Evde Hasta Sağlık Hizmeti

Doğru Tedavi ve Bakım Planı

Hastanın bakım ve tedavi planı oluşturulurken tıbbi gerekliliklerinin iyi değerlendirilerek uygulanması, ayrıca hastanın solunum, beslenme ve boşaltım gibi tüm sistemlerine ait bakım ihtiyaçlarının da karşılanması esas alınmalıdır.

Aileye Yaklaşım Ve Bilgi Desteği

Hizmet sağlayıcıları olarak evde bakım ve sağlık hizmeti vermeye gelen çalışanların tümü, başta hasta olmak üzere tüm aile bireylerine karşı koruyucu ve destekleyici şekilde yaklaşırlar. Tedavi süresince hastaya tıbbi desteğin yanında moral veren telkinler verirlerken, aile yakınlarına da bu tedavi sürecini kolaylaştırıcı önerilerde bulunurlar.

Sağlık Bakanlığı Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri,

Türkiye’de Sağlık bakanlığı ve bazı bölge belediyeleri tarafından verilen ev hizmetleri, serum, enjeksiyon ve pansuman gibi sadece bazı girişimsel işlemleri kapsamaktadır. Bu hizmetleri alabilmek için gereken prosedürlerin yerine getirilmesi, koşulların sağlanması ve uygulama süreçleri hem hasta hem de hasta yakınları için uzun, yorucu ve zorlayıcı aşamalardır. Kimi zaman da yoğun talepler nedeniyle hizmette aksamalar yaşanabilmektedir.

Özel evde sağlık hizmetlerini veren kurumların hizmet yelpazeleri oldukça geniş ve donanımlı ekipleri bünyelerinde barındıran bir yapıya sahiptir. Hastaya özel oluşturulan tedavi planı ile birlikte hastanın günlük yaşam aktivitelerine yönlendirilmesi, sorunlarla baş etme yolları, değişen yaşam koşullarıyla uyumları sağlanır.

Özel Evde bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında organize edilen kısa süreli (serum, enjeksiyon, pansuman, sonda uygulama vb) veya uzun süreli (12 – 24 saat günlük, haftalık, aylık) bakım ve sağlık hizmetlerinin detayları;

♣ Doktor (hastanın ihtiyaçları doğrultusunda farklı branş hekimlerinin organizasyonu)

♣ Hemşire (yenidoğan bebek hemşiresi, uzman yönetici hemşire)

♣ Sağlık destek personeli (hasta bakımları)

♣ Girişimsel hizmetler (serum, enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda uygulama, kolostomi vb)

♣ Fizik tedavi (mobil cihazlar ve manuel ftr uygulamaları)

♣ Laboratuvar (kan alma)

♣ Tıbbi Cihaz ve Görüntüleme (mobil cihazlar ile görüntüleme tetkikleri)

♣ Yaşlı bakım (kişinin gereksinimleri belirlenerek hastaya sağlanması)

Dünyada Evde sağlık hizmetlerinin sunumu

Dünyada, evde bakım hizmetlerine yaklaşım Türkiye’ye oranla daha farklı işlemektedir. 2016 TÜİK verilerine göre Dünya nüfusunun  %8,7’si yaşlı nüfustan oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde evde bakım hizmetlerine uzun yıllar önce başlanmıştır. Avrupa ve Amerika şehirlerinde binlerde evde bakım hizmeti veren kurum bulunmaktadır. Bu oran Türkiye’de çok daha düşük olmakla birlikte mevcut düzende sadece İstanbul ve benzer büyük şehirlerde evde bakım ve sağlık hizmetleri veren özel kurumlar bulunmaktadır. Hizmet içerikleri farklılıklar gösterse de Dünya’da ve Türkiye’de evde sağlık hizmetlerinin amacı, kronik hastalıkların, yaşlılığa bağlı nedenlerin, medikal tedavi sonrası ihtiyaçların belirlenerek bakımlarının sağlanmasıdır.

Hasta Yakınının Gözünden Evde Bakım Hizmetleri

Aile bireyleri, yakınlarının sağlığını korumaya yönelik yoğun çaba harcarlar. Bu süreçte tedavinin devamlığını sağlamak adına arayışlara girerler. İlk defa tecrübe edenler ise genellikle “evde hasta bakımı hizmeti nasıl olur?” ile başlayan ve devamında pek çok sorununda ardı ardına düşünüldüğü kısa bir dönem geçirirler. Belki hastane, belki bir tanıdık veya internet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde bulundukları şehirde evde bakım ve sağlık hizmeti veren kurumlara ulaşırlar. Ulaştıkları noktada kurumun yaklaşımı, sağlık hizmeti verecek ekibin donanımı ve tecrübeleri karar verme noktasında etkili olmaktadır.

Bu Hizmeti Almak İster Misiniz?

İhtiyacınız olan sağlık ve bakım hizmetini seçin, iletişim bilgileriniz ile birlikte bizimle paylaşın. Uzman sağlık yöneticilerimiz ile en kısa sürede sizi arayalım.

    Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum.

    [stmgdpr "Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum."]    × Nasıl yardımcı olabiliriz?