Evde Hemşirelik Hizmeti

Her yaştan akut, kronik ya da terminal dönemdeki hastanın, kendi yaşam alanlarında alacakları tıbbi ve sosyal bakımın bir hemşire tarafından verilmesi ve arka planda profesyonel bir sağlık ekibi tarafından takip edilmesi hizmetlerinin bütününe evde hemşirelik hizmetleri adı verilmektedir. İhtiyaç sahibi kişinin hastalığına özel konularda uzmanlaşmış hemşirelerin verdikleri bu hizmetleri ihtiyaca göre, kısa süreli alabileceğiniz (saatlik, günlük) gibi uzun dönem olarak da (haftalık, aylık) alabilirsiniz.

Evde Bakım Hemşiresi Kimdir?

evde-hemşire-alt-1

Evde bakım hemşiresi, merkezde hastanın sağlık ihtiyaçlarını karşılayan, diğer taraftan aile bireylerine odaklanan, hastaların yaşadığı ortamda, standartları belirlenmiş sağlık hizmetlerini planlayan, uygulayan, takibini yaparak sonuçları değerlendiren profesyonel bir sağlık ekibinin üyesidir.

Evde bakım hemşiresi; etkili iletişim, kanıta dayalı bilimsel ve güncel uygulamalar ile klinik karar verme becerileri konusunda yetkin kişilerdir.

Medical Center bünyesinde bulunan evde bakım hemşireleri; Üniversitelerin veya Yüksek okulların hemşirelik bölümü mezunları arasından seçilmektedir. Evde bakım hemşiresinin diğer hemşirelerden farkı; hastanın kendi yaşam alanında sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek tecrübeye sahip olmaları aynı zamanda yoğun bakım, onkoloji, nöroloji, kardiyoloji gibi özellikli branşlarda deneyim sahibi olmalarıdır. Bununla birlikte sürekli olarak aldıkları hizmet içi eğitimler sayesinde yeni ve güncel gelişmelere uyum sağlayan sağlık çalışanlarıdır.

Medical Center Hemşirelik Hizmetinin Farkı Nedir?

Medical Center olarak, hizmet kalitemizi korumak ve geliştirmek amacıyla, sunulan hizmetler, doktor ve yönetici hemşirelerimiz tarafından yerinde denetlenmekte ve her hasta ayrı bir ekip tarafından günlük olarak takip edilmektedir.

Medical Center bünyesinde bulunan evde bakım hemşirelerinin önceliği, sizlerin ve sevdiklerinizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırarak, hasta memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasını sağlamaktır.

Evde hemşirelik hizmeti ve ücretleri konusunda bilgi almak için bizlere ulaşabilir veya “bu hizmeti almak istiyorum” formunu doldurarak iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

Evde Hemşirelik Hizmeti Almak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

• Öncelikle iletişim numaramız üzerinden bize ulaşabilir veya hizmet talep formunu doldurarak evde bakım yetkilisinin sizi aramasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra evde bakım yetkilimiz ilgili yönetici hemşireyi size yönlendirerek aşağıda sırayla bahsettiğimiz süreci başlatacaktır.

• Evde bakım hemşiresi, hastayı yerinde görüp değerlendirmek ve aynı zamanda taleplerinizi öğrenmek için hastanın bulunduğu hastaneyi veya evini ziyaret eder.

• Önce doktorundan daha sonra sizden aldığı bilgilerle hastanın ihtiyaçlarını (psikolojik, fiziksel, sosyal) belirler. Bu bilgiler ışığında hastanın evdeki sürecinde evde bakım hemşiresi olarak yapılması gereken uygulamalarını detaylandırır.

• Hastanın yaşam ortamının hemşirelik bakımı için uygunluğunu değerlendirir ve uygun olması adına gerekli koşulların oluşturulmasını sağlar ya da bu koşulların oluşturulmasını talep eder.

• Tedavi sürecinde, gerekli olduğu hallerde, yardımcı tıbbi cihazların kurulumunu sağlar ve tıbbi cihazların kullanım süreçlerini yönetir.

• Hastanın primer doktorunun önerileri ve ailenin talebiyle, hastanın sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak olan evde hemşirelik hizmeti 12 saat veya 24 saat süreli olarak organize edilir.

• Evde bakım hemşiresi, doktor tarafından planlanmış tedaviyi uygulamaktan, hastanın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasından ve hastayla ilgili formların düzenli olarak doldurulmasından sorumludur.

• Evde bakım hemşiresi, düzenli bir şekilde hastanın doktorunu durumu hakkında bilgilendirir, diğer taraftan aileye tedavi süreciyle ilgili bilgi aktarır.

• Evde sunulan hemşirelik hizmeti süresince, hastanın genel durumu ve hizmetin kalitesi evde bakım doktoru ve yönetici hemşireler tarafından düzenli ziyaretlerle takip edilir.

Hangi Hastalar Evde Hemşirelik Hizmetine İhtiyaç Duyar?

evde-sonda

• Terminal dönem kanser hastaları,

• Solunum cihazına bağlı olan hastalar,

• Hayati riski olan, vital bulgu takibi gereken aynı zamanda her an ilaç uygulama ihtiyacı bulunan hastalar,

• Tedavisi evde devam edecek olan hastalar,

• Yoğun bakımdan eve taburcu olacak hastalar,

• Yatak yarası bulunan hastalar,

saatlik, günlük veya uzun süreli evde hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyarlar.

Evde Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmeti Nedir?

Yoğun bakımda tedavi görmüş ve hekim tarafından tıbbi olarak hastanede tedavisi tamamlanan hastaların, yaşam bulguları ve tedavi kriterleri değerlendirilerek taburculuk işlemleri gerçekleştirilir. Taburculuk işlemi sonrası hekim kontrolünde, deneyimli yoğun bakım hemşiresi ile her türlü teknik donanımı sağlayarak ev ortamında uygulanan ve 24 saat kesintisiz hemşirelik hizmetinin sunulduğu bütüncül yapıya evde yoğun bakım hemşirelik hizmetleri adı verilmektedir.

Evde yoğun bakım hemşiresi, hastanın medikal tedavisinin yanı sıra duygusal, sosyal, ekonomik, ailesel ve çevresel etkileri birlikte yönetir ve multidisipliner bir ekip (hekim, hasta bakıcı, fizyoterapist, psikolog vb.) ile birlikte hizmet verir.

Yoğun bakımdan taburcu edilen hastaların, devam eden süreç içerisinde profesyonel sağlık desteği almadığı durumlarda; hastalığın ilerlemesi, primer hastalığının yanı sıra psikolojik sorunlar yaşanmakta ve bu nedenlere bağlı olarak hastanın tekrar yoğun bakıma geri dönüşleri görülmektedir.

Yoğun Bakımdan Ne Zaman Taburcu Olunur?

  • Hastanın sağlık durumu stabil yani aynı seyirde devam ettiğinde,
  • Yoğun bakıma yatma nedeni veya beraberinde gelişen sağlık sorunları ortadan kaldırıldığında,
  • Yoğun bakım ünitesinde hastanın izlenmesini gerektirecek bir makineye ve solunum cihazına ihtiyaç kalmadığında,
  • Enfeksiyona bağlı ekstra bir durum gelişmediğinde hasta yoğun bakım ünitesinden taburcu edilebilir.

Yoğun Bakımdan Eve Geçiş Nasıl Olmalı?

Yoğun bakımda tedavileri tamamlanan hastaların evde takibine başlamadan önce, ev düzenlemelerinin önceden yapılması ve evde kullanılacak bazı özellikli cihazların (örn. Solunum cihazları) hastanede denenmiş olması gerekmektedir. Hasta eve çıkmadan önce ilgili hazırlıkların yapılması evde bakım hemşiresinin görevidir. Evde bakım hemşiresi yapacağı doğru yönlendirmeler sayesinde hem aile yakınlarının endişelerini azaltır hem de sürece doğru bir başlangıç yaparak tüm sürecin doğru yönetilmesini sağlar.

Tedavinin Evde Devamı İçin Uygun Şartlar Nasıl Olmalı?

  • Hasta odasının belirlenmesi,
  • Odanın ısı ve havalandırma kontrollerinin yapılması,
  • Doğru yatak seçimi (Hastada yatak yarası oluşma riskine karşı havalı yatak organize edilmesi)
  • Evde tıbbi cihaz temini,
  • Sarf malzemelerin temini,

hemşirelik bakımını yapacak ekibin de tedavi sürecini daha kolay sürdürmesini sağlayacaktır.

Evde yoğun bakım hemşirelik hizmeti demek aslında, hastanede alınan nitelikli tedavinin evde de devam ettirilmesi demektir. Bu nedenle evde bakım hemşiresi, hasta yakınlarının en büyük destekleyicisidir.

Trakeostomili Hastanın Evde Bakımı

Trakeostomi, hava yolunun sürekli açık kalmasını sağlamak için cerrahi bir işlem ile nefes borusuna tüp takılma işlemidir. Genellikle yoğun bakımda tedavi gören hastaların solunumlarına destek tedavi olması için uygulanır.

Evde trakeostomili hasta bakımını yapabilmek için mutlaka tıbbi destek sağlayan uzman bir hemşireden destek alınması gerekir. Trakeostomili bir hastanın evde tedavisi özel hemşirelikbilgisi gerektirir.

Trakeostomi, açılan bölge açık bir doku olduğundan, enfeksiyonlara karşı korunmalı, temiz tutulmalı, kızarıklık, akıntı, koku durumları evde bakım hemşiresi tarafından değerlendirilmeli ve gerektiğinde ilgili hekim ile iletişime geçilerek müdahale edilmelidir. Trakeostomi borusunun (kanül) işlevi ve bakımı tedaviye destek olmaktadır. Trakeostomili hastalarda aynı zamanda akciğerde biriken ifrazatlar (balgam, akıntı)  aspirasyon cihazı ile temizlenmelidir. Tüm bu işlemler, yoğun bakım deneyimli hemşire tarafından titizlikle uygulanır.

Hangi Hizmeti Almak İstersiniz?

İhtiyacınız olan sağlık ve bakım hizmetini seçin, iletişim bilgileriniz ile birlikte bizimle paylaşın. Uzman sağlık yöneticilerimiz ile en kısa sürede sizi arayalım.