Fizik Tedavi Nedir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, vücutta oluşan kas ve iskelet problemleri, (kırıklar, yaralanmalar vb.) nörolojik hastalıklara bağlı gelişen durumlar, (felçler, omurilik yaralanmaları, MS vb.) yaralanmalar ve ağrıların tanı & tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Bu Hizmeti Almak İstiyorum

Evde Fizik Tedavi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Evde Fizik tedavi uygulamaları pek çok branş hekiminin hastaların tedavisi için talep ettiği bir yöntemdir. Hastanın medikal tedavisi devam ederken veya tedavi tamamlandıktan sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekiminin hasta için oluşturacağı plan ile birlikte eve gelen fizyoterapistin uyguladığı seanslardır.

♣ Omurilik yaralanmaları, Felçler

♣ Nörolojik Rehabilitasyon, MS (multiple skleroz), parkinson, kas hastalıkları vb.

♣ Romatoid artrit, Ankilozan spondilit, Fibromiyalji,

♣ Bel, boyun, kol, el, bilek ağrıları (fıtıklar, sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği vb.)

♣ Ayak ile ilgili hastalıklar ( taban problemleri, topuk dikeni, hallux valgus,)

♣ Eklem kireçlenmeleri, kemik erimeleri

♣ Zorlanmaya bağlı tendinit, eklem ve kas tedavileri

♣ Ortopedik Rehabilitasyon (ameliyat sonrası protezler, kırıklar, menisküs, bağ hasarları)

♣ Sporcu yaralanmaları

♣ Kas yırtılmaları, eklemde hareket kısıtlılığı

♣ Solunum terapileri

NEDEN EVDE FİZİK TEDAVİ?

Hepimizin bildiği gibi hastalıklar ne kadar erken saptanır ve tedavi edilirse, sonuçta o kadar başarılı ve hızlı olur. Geç kalınmış durumlarda, tedavi verimi de düşer, hareketsizliğe bağlı bazı komplikasyonlar da gelişir. Yani ana probleme ilave başka problemler de oluşabilir.

Evde fizik tedavinin avantajları:

 • Hasta tedaviye başlamak için günlerce, aylarca sıra beklemek zorunda kalmaz ve böylece zamana bağlı oluşabilecek ilave problemler, oluşmadan önlenir
 • Kliniğe ya da hastaneye gitmek gibi bir problemleri olmaz
 • Hasta evinde, rahat ettiği, kendini güvende hissettiği yerde tedavi görmüş olur.
 • Fizyoterapist hastasıyla birebir ilgileneceğinden, tedavi verimi en yüksek seviyededir.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin “Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” Uygulamaları nelerdir ?

Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti, hastalık türlerine göre farklı terapistler tarafından uygulanmaktadır. Fizyoterapistler, aldıkları eğitim sonrası farklı deneyimler kazanan ve ilave uzmanlık alanları ile kendilerini geliştiren kişilerdir. Fizyoterapistler, Nörolojik rehabilitasyon, Ortopedik rehabilitasyon, Genel rehabilitasyon, Pediyatrik rehabilitasyon, Solunum terapisi, Konuşma terapisi ve İş-uğraş terapileri gibi farklı konularda hizmet vermektedir.

1- Evde Nörolojik Rehabilitasyon :

Evde Nörolojik rehabilitasyon hizmeti, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun adım adım ilerleme kaydedilebildiği uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Hastada oluşan soruna bağlı olarak, ilerleme/iyileşme zaman alabilir.

Nörolojik hastalıklar arasında bulunan Felç(inme), ALS, MS, Alzheimer, Parkinson, Kas hastalıkların tedavilerine yönelik evde fizik tedavi seansları planlı bir şekilde fizyoterapist eşliğinde uygulanmaktadır. Nörolojik Rehabilitasyon için eve gelen terapist, uzun süreli bir tedavi planını uygulamaya çalışır. Bu süre dahilinde terapist ile hasta sıkı bir bağ kurar ve bu bağ sayesinde uzun süreli tedavi devam ettirilir.

2- Evde Ortopedik Rehabilitasyon:

Ortopedik rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında özelleşmiş bir alt birim olup kas iskelet sisteminde bir çok hastalığın tedavisinde kanıta dayalı bilimsel yaklaşımlarla tedavi seçenekleri sunar. Ortopedik rehabilitasyona uygun olan hasta fizik tedavi hekimi ve fizyoterapist tarafından değerlendirildikten sonra hastaya özel rehabilitasyon programı çizilir ve rehabilitasyon süreci hasta-fizyoterapist birebir çalışarak başlar. Tedavinin süresi ve yapılacak seans sayısı hastanın problemine göre değişkenlik gösterir.

Ortopedik rehabilitasyon, konservatif yada cerrahi tedavi gerektiren kas-iskelet sistemine ait tüm ortopedik vakalarda tedavi öncesi ve sonrası uzun ve kısa süreli amaçları hedefleyerek yapılan rehabilitasyondur.

Yapılan iş hastayı sadece fonksiyonel açıdan optimum iyilik düzeyine getirmek ve rehabilite etmek değil, aynı zamanda hastanın mevcut durumunu ve yapılan cerrahiyi korumaktır.

Ortopedik Rehabilitasyon programının sıklıkla uygulandığı hastalıklardan bazıları şunlardır:

• Kırık / çıkık sonrası eklem sertlikleri ve dolaşım bozuklukları,

• Menisküs, bağ yaralanmaları ve diğer spor yaralanmaları,

• Skolyoz ve omurga eğrilikleri,

• Düz tabanlık ve ayak problemleri,

• Ortopedik operasyonlar (protez gibi) öncesi ve sonrasında rehabilitasyon

3- Genel Rehabilitasyon :

Evde Fizik Tedavi hizmetinin genel grubunda yer alan romatolojik hastalıklara bağlı olan eklem romatizmaları, ağrılar, eklemde olan hareket kısıtlılıkları, yaşa bağlı denge problemleri, güç kayıpları, kireçlenmelerin tedavileri için uygulanmaktadır. Fizyoterapist, Evde Fizik Tedavi uygulayan terapist, hastaya uygun hareket ve egzersizleri hem manuel hem de aletler yardımıyla hastaya uygulamaktadır.

4-Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon; çocuklarda bazen doğuştan bazen ise sonradan kas veya iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkların tedavilerini içeren tedavi biçimidir.Bu tedavide rehabilitasyon ile çocuk bakımı bir arada yapılır. Bu tedavide asıl amaç çocuğun normal işlevlerini yapabilmesini sağlamaktır.Doğum sırasında yaşanan anormallikler,bebeğin doğduğundaki kilosu,gebelik süresi,ailedeki genetik hastalıklar,kasların güçsüz kalması veya zeka durumu gibi nedenler doğrultusunda tedavinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir. Tedavi esnasında bebeğin korkmaması ön planda tutulur.Tedaviler oyun havasında geçer.

Çocuklarda geniş bir multi disipliner rehabilitasyon bakımı sunmayı amaçlayan kurumumuz bu bakımı yaparken çocukların yeteneklerini arttırarak onların kişisel gelişimlerinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır. Pediatrik rahatsızlıklar doğuştan veya sonradan görülebilmektedir. Uzman ekibimiz rehabilitasyon hizmetinin yanında çocuk bakımıda yapmaktadır. Genelde doğum sırasında oluşan anormallikler, bebeğin durumu bebeğin genetiksel yapısı ve zekâ durumu pediatrik tedavinin ölçüsünü belirlemektedir.

• Pediatrik Rehabilitasyon Hastalıkları

1-Merkezi Sinir Sisteminde olan felç (serabral palsi)

2-Doğum esnasında gerçekleşen omurilik zarının omuriliğin dışına çıkması (Meningomiyolesel)

3-Boyun eğriliği doğumsal tartikolis olarak adlandırılık doğumda boynun kasılması ile oluşur.

4-Yine bebek doğarken kasların kasılması yırdılması yaralanması ile oluşan hastalık. (Brakiyal preksus)

5-Özellikle kemiklerin gelişmemesine yol açan doku bağ bozuklukları. (osteogenesis inperfekta)

6-Beyin kabuğunun gelişmemesinden doğan motor sinir hastalığı (Nöromüsküler bozukluk)

7-Bebek emrio halinde anne karnındaki gelişiminde karşılaştığı bu hastalıkta omuriliği ile alakalı bir sorundur. (sipina bifida) denmektedir.

8-Travma beyin hasarı en tehlikeli pediatrik hastalıklardandır. Bununla birlikte omurilik bozukluğu hastalığıda çok sık görülmektedir.

5- Solunum Terapisi :

Amerika Birleşik Devletleri’nde 35 yıldan daha uzun süredir uygulanmakta olan pulmoner rehabilitasyon, kronik akciğer hastalıklarında tedavinin bir parçası olarak kabul edilir. Pulmoner rehabilitasyon kanıta dayalı, multidisipliner ve kapsamlı bir müdahaledir.

Yararları

• Pulmoner rehabilitasyon nefes darlığı (dispne), yaşam kalitesi ve psikososyal durumda düzelme sağlar.

• Akciğer hastalarında pulmoner rehabilitasyon etkilidir, bu karşın maliyeti düşüktür.

• Üç aylık rehabilitasyon programı akciğer fonksiyonlarını düzeltir. Ancak bu faydalar 12-18 ay içerisinde dereceli olarak azalır. 3 aydan aşan pulmoner rehabilitasyonun faydası kısa olanlara göre daha uzun devam eder. • KOAH hastaları için hem düşük hem de yüksek yoğunluklu egzersiz eğitimi klinik olarak faydalıdır.

• KOAH dışındaki kronik solunum hastalığı olan hastalarda da pulmoner rehabilitasyon yararlıdır.

Pulmoner Rehabilitasyonun Amacı

• Daha kolay nefes alıp vermek

• Daha aktif olmak

• Daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak

• Gücü ve dayanıklılığı artırmak

• Günlük yaşam aktivitelerini yapabilmek

• Rahat seyahat etmek

• Hastalığın alevlenmesini ve hastaneye yatış sayısını azaltmak

• İşine geri dönmek

• Can sıkıntısı ve depresyonu azaltmak

• Yaşam kalitesini yükseltmek

6.Konuşma Terapisi :

Konuşma terapisi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde konuşma, dil, iletişim gibi sorunların çözümü için uygulanan problemin teşhis ve tedavisine odaklanan bir yöntemdir. Özellikle konuşma bozukluğu olan kişilere uygulanan bu terapide ekstrem durumlarda yutma bozukluğu gibi sorunlarda tedavi edilmektedir.

Konuşma Terapisi Nedir? Konuşma terapilerinde konuşma bozuklukları yani seslerin doğru ve geçerli bir şekilde üretilememesi dikkate alınmaktadır. Her yaş aralığında uygulanan bu tedavi ile artikülasyon bozukluğu, kekemelik, ses ve dil bozukluğu gibi sorunlar tedavi kapsamına alınmaktadır. Kısaca, konuşma terapileri ve içeriği hakkında aşağıda bazı bilgiler bulabilirsiniz.Konuşma terapisinde artikülasyon bozukluğu yani seslerin doğru üretilememesi ya da çıkarılamaması gibi sorunlar tedavi edilmektedir. Genellikle çocuklarda görülen bu sorun terapist eşliğinde uygun metotlar ile giderilebilir.

7- İş-Uğraş Terapisi :

İş-uğraş terapisti; hastanın gündelik aktivitelerini yapmasını sağlamak ve el becerilerini arttırmaya yönelik egzersizleri uygulamak üzere hazırlanan tedavi planı üzerinden çalışır. Bu süreçte diğer bir amaç da hastanın kendi başına günlük yaşam döngüsünü devam ettirebilmesine olan inancını arttırmaktır. Bu doğrultuda, fizyoterapist hastanın yeme-içme, banyo, giyinme, elin ince ve kaba motor becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

Evde Fizik Tedavi Seanslarında Kullanılan Alet ve Aparatlar

♣ Sıcak uygulama (hot back)

♣ Soğuk uygulama (cold back)

♣ Mobil ultrason

♣ Tens uygulamaları

♣ Manuel uygulamalar

♣ Yükseltiler

♣ Egzersiz aletleri(ağırlıklar, bantlar v.b)

Evde fizik tedavi hizmeti alacak hastaların dikkat etmesi gereken durumlar:

Hizmeti alacakları sağlık personelinin üniversitelerin Fİzik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olup fizyoterapist ünvanı almış olmalarıdır. Bu sayede hastalar akademik eğitim almış, tecrübeli ve güvenilir kişiler tarafından tedavi edilecek, tedavi verimi artırılıp oluşabilecek hata ve komplikasyonlar en aza indirilecektir.

Bu Hizmeti Almak İster Misiniz?

İhtiyacınız olan sağlık ve bakım hizmetini seçin, iletişim bilgileriniz ile birlikte bizimle paylaşın. Uzman sağlık yöneticilerimiz ile en kısa sürede sizi arayalım.

  Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum.

  [stmgdpr "Verilerimin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum."]  2 yorum

  • Seyfi Yazıcı

   Ayak tandamar nakli yapılan bir kişinin fizik tedavi ücreti nekadar

   • Medical Center

    Seyfi Bey merhaba, fiyat bilgisi için 0216 363 0 363 numaralı hattımızdan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Geçmiş olsun dileriz.

  Yorumlar kapatılmıştır.

  × Nasıl yardımcı olabiliriz?