Archive for category: Kanser

kanser-2

Kanser Sürecinde Hasta / Hasta Yakınlarının Psikolojik Süreci ve Yönetimi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önemli sağlık sorunları...

TERMİNAL DÖNEM KANSERLİ HASTA BAKIMI

Kanserle Tanışmak Vücudumuzu oluşturan milyonlarca hücre, ön...

EVDE KEMOTERAPİ UYGULANIR MI?

Kemoterapi nedir? Kemoterapi, kanserin ilaçlarla tedavisi de...

KANSER HASTALARININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK TERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR

Kanserde Erken Teşhis ve Destek Tedaviler Nedir? Kanser hast...