Neden Profesyonel Evde Bakım Hizmeti?

Neden “profesyonel evde bakım hizmeti” alınması gerektiğiyle ilgili detaylara girmeden önce evde bakım hizmetlerinin ne olduğunu, amacını ve kapsamını özetleyelim.

Bu Hizmeti Almak İstiyorum

Profesyonel Evde Bakım Hizmeti Nedir?

Evde hasta bakım ve sağlık hizmetleri, talep edilen tüm sağlık/bakım hizmetlerinin profesyonel bir kurum tarafından hastanın evinde organize edilerek sunulması olarak tanımlanmaktadır.

Profesyonel Evde Bakım Hizmetlerinin Amacı

Evde bakım hizmetlerinin amacı, herhangi bir nedenle sağlık problemi yaşayan kişilerin, güvenli yaşam alanları olan evlerinde tedavilerinin sürdürülmesi ve mümkün olduğunca iyileşmelerine katkı sağlamaktır.

Evde Profesyonel Bakım Sayesinde,

♣ hastanın tedavisi süresince gelişmesi muhtemel enfeksiyon ve komplikasyonların önüne geçilmesi,

♣ yaşam kalitesinin arttırılması,

♣ hastaneye oranla tedavi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Evde Bakım Hizmetinin Kapsamı Nedir?

Profesyonel evde bakım hizmetleri, hastanın ihtiyacına göre saatlik, günlük (24 saatlik), haftalık, aylık veya daha uzun süreli olarak planlanmaktadır.

Evde Profesyonel Sağlık Hizmeti Kapsamında;

Evde hemşirelik bakımları,

♣ Evde hekim tedavileri,

Evde sağlık destek personeli organizasyonları,

♣ Evde girişimsel hizmet bakımları (beslenme peg, solunum trakeostomi, idrar yolları sonda bakımları v.b),

Evde laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri,

♣ Evde fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları

♣ Evde tıbbi cihaz koordinesi

♣ Evde yaşlı bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Neden Profesyonel Evde Bakım Hizmeti?

Profesyonel olarak hizmet veren evde bakım şirketleri, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı ve resmi/yasal hizmet veren kuruluşlardır. Ruhsatlı bir kurumdan bakım veya sağlık hizmeti almak, hastaya sunulan sağlık uygulamalarının etik çerçevede bilimsel standartlara göre yapılması demektir.

Ruhsatlı Profesyonel Evde Bakım Hizmeti Veren Kurumdan Alınan Hizmetin Avantajları

♣ Profesyonel evde bakım şirketleri, sürekli denetlenen bir sistem içerisinde kendini yenileyen ve bu sayede hiçbir zaman hizmet kalitesinden ödün vermeden sunan bir yapıda olduğu için, hastalarına her zaman iyi hizmet garantisi sunar.

♣ Evde bakım hizmetinde çalışan tüm personel resmi olarak SGK’lı çalışanlardır. Yetkinliklerine göre kurumda iş dağılımları yapılarak görev almaktadır.

♣ Hasta ve hasta yakınının muhatabı şirket ve yöneticileridir. Yaşanan /yaşanabilecek aksaklıklardan kişiler değil, kurum sorumludur.

♣ Profesyonel evde bakım ve sağlık hizmetini verecek kurumun yöneticisi ve hemşire/sağlık personeli birlikte hastayı evinde ziyaret ederek değerlendirme yapar.

♣ Yapılan görüşmeler sonrasında bir protokol hazırlanarak karşılıklı olarak evde bakımdayükümlülükler kabul edilir ve imza altına alınır.

♣ Sözleşmeye ek olarak gerektiğinde diğer hizmetlerin verilebileceği eklenir. (fizik tedavi, doktor konsültasyonları, laboratuvar, radyoloji, cihaz, alet organizasyonları gibi)

♣ Hastanın primer hekimi ile sürekli kontakta olunur. Tedaviyi sunan hemşire ve gerekli durumlarda destek alınan diğer branş hekimleri tarafından hastanın durumuyla ilgili bilgiler günlük olarak hekimine aktarılır. Evde bakım tedavileri süresince hekim tarafından hastanın tedavisinde değişiklik yapıldıysa, hemşire tarafından yeni plan doğrultusunda uygulama yapılır.

♣ Evde bakım konusunda deneyimli ve profesyonel hemşire veya sağlık personeli ile hizmet sunulur. Çalışandan memnun kalınmaması durumunda en hızlı şekilde aksiyon alınır.

♣ Evde tedavi süresince her türlü hijyen koşulları ve enfeksiyonlara karşı önlem alındığından hastada gelişebilecek iltihabi durumlar, yatak yaraları gibi olumsuzlukların önüne geçilir.

 Profesyonel evde bakım tedavisinin her aşamasında aile, hastasının tedavi süreciyle ilgili bilgilendirilir.

♣ Evde bakım çalışanları sürekli olarak ‘’Hasta ve ailesiyle etkili iletişim eğitimi’’ alır. Bu sayede tedaviyi veren hemşire/sağlık personeli ile hasta /hasta yakını arasında güçlü bir bağ gelişir. Bu bağ sayesinde hastanın tedaviye verdiği yanıt ve işbirlikçi yaklaşım pozitif etki yaratır.

♣ Evde profesyonel sağlık hizmetinin planlandığı süreden önce bitirilmesi gibi durumlarda detaylar protokolde belirtildiğinden her iki taraf da mağdur olmaz.

Ruhsatsız Yasal Olmayan Kişi Veya Danışmanlık Şirketlerinden Alınan Hizmetin Dezavantajları

Türkiye’de sağlık veya bakım danışmanlığı adı altında ne yazık ki çok sayıda ruhsatsız kurum bulunmaktadır. Bu kurumların yasal olarak hiçbir yetkinlikleri bulunmadığı için hasta veya bakım verilecek kişiye müdahale etmeleri ve uygulama yapmaları yasaktır. Bu şekilde çalışan firmaların hizmet adı altında yaptığı uygulamalar hastanın sağlığını tehdit edebilir.

Sigortasız ve Kaçak İşçi Çalıştırma

Ruhsatsız danışmanlık şirketlerinin bünyesinde çalışan kişilerin çoğunlukla sigortaları yapılmamaktadır. Resmiyette çalışan olarak görünmeyen bu kişiler, hasta tedavisine veya bakımına gittiğinde gelişebilecek olumsuz bir tablodan sorumlu tutulamayacağı için aile mağduriyet yaşar. Ayrıca hastada geri dönüşü olmayan sağlık hasarları gelişebilir.

Faturasız Hizmet Verme

Danışmanlık adı altında gayrı resmi hemşire/ bakıcı sağlayan kişi veya kişiler, sundukları hizmet karşılığında fatura veremezler. Faturasız hizmet almak demek, hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda ailenin hak iddia etme ve ispat edememe durumuna neden olabilir. Özel sağlık sigortaları hastanın poliçe kapsamına göre evde sağlık hizmetlerini karşılamaktadır. Faturasız yapılan işlemlerde aile yakınları faturayı kullanamaz ve sigorta şirketinden sağlık giderini talep edemez.

Komisyon Tutarları

Ajans veya danışman firmalar hem organize ettiği kişilerden hem de ailelerden belli bir miktarda komisyon bedeli almaktadır. Evde bakım için gelen kişinin verdiği hizmetten memnun kalınmasa dahi, komisyon tutarı geri ödenmediği için aile mağdur olmaktadır.

Güven Duygusunun Eksikliği

Bu tür kurumlarda çalıştırılan kişilerin evde hasta bakımıyla ilgili referansları, bilgi birikimleri, insan ilişkileri ve aileye yaklaşımları bilinmediğinden güven konusunda eksiklikler yaşanır. Evde bakım hasta tedavisinde güven esastır ve bu güven sayesinde hasta tedaviye daha iyi yanıt vererek olumlu anlamda gelişme sağlar.

Özetlemek gerekirse; resmi olmayan kurumlardan sağlık veya bakım hizmeti almak sizi hem mağdur eder hem de sıkıntıya sokar. Yakınlarınızın sağlığı ve güvenli hizmet alımı için gerekli hallerde Ruhsatlı “Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri” nden destek almayı ihmal etmeyin.

Bu Hizmeti Almak İster Misiniz?

İhtiyacınız olan sağlık ve bakım hizmetini seçin, iletişim bilgileriniz ile birlikte bizimle paylaşın. Uzman sağlık yöneticilerimiz ile en kısa sürede sizi arayalım.