Revir Hizmetlerimiz

Revir hizmetlerimiz; koruyucu sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve ilk yardım hizmetlerinin planlandığı, organize edildiği ve uygulandığı sağlık birimleridir. Kuruldukları yerlere göre farklı türde sağlık hizmetleri yerine getiren revirler, alışveriş merkezleri (AVM), toplu konutlar ve okullarda önemli sağlık hizmetleri sunarlar.

Sektörel farklılıklara göre, görevlendilecek personelin niteliğine veya iş yerinin talebine göre değişkenlik gösteren revir hizmeti veren yapıların kurulumu yapılmaktadır.

AVM Revir Hizmeti

AVM içerisinde konumlandırılan revir hizmeti veren bölümler resmi gazetede 26.02.2016 tarihli 29636 sayılı alışveriş merkezleri hakkında yönetmeliğin 8. maddesinde acil tıbbi müdahale ünitesi olarak yer almaktadır. Bu maddenin gereği olarak revir hizmeti için uygulama, alt yapı ve bulunması gereken malzemeler belirlenmiştir.

Satış alanı yirmibin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde revir hizmeti veren bölüm en az 1 acil tıp teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmibin ila ellibin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde en az iki acil tıp teknisyeni, satış alanı ellibin ila yüzbin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, satış alanı yüzbin metrekare ve üzerinde olan alışveriş merkezinde ise en az birer acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.  (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160226-17.htm)

AVM ler içerisindeki revir hizmeti alanları çalışan tüm personelin ve ziyaretçilerin acil durumlarda en hızlı ve etkin şekilde ilk müdahalelerinin yapılması, gereken durumlarda en yakın ve en uygun hastaneye sevk işlemlerinin sağlanması ve tüm başvuruların protokol defterine kaydının yapılması hizmetlerini yerine getirirler. Elde ettiği tüm istatistikleri yönetim ile paylaşır, yönetimin planladığı sağlık eğitimlerine katkıda bulunurlar.

Okul Revir Hizmeti

Okullardaki revir hizmetleri, ilk yardım ve acil müdahale hizmetleri ile beraber koruyucu sağlık hizmetlerinin titizlikle sunulduğu sağlık üniteleridir. Bu ünitelerin, hizmet verdikleri okullarda etkin gözlem yapma, değerlendirme, planlama ve uygulama yapma kapasiteleri olması gerekir.

Toplu Konut Revir Hizmeti

Toplu konut revir hizmetlerimiz hemşirelik hizmetlerinin uygulandığı, acil tıbbi müdahalenin yapıldığı ve hasta sevkinin organize edildiği sağlık birimleridir. Çalışma şartları ve esasları ve verilecek hizmetin kapsamı yönetim ile ortak karar verilerek belirlenir.

Revir hizmeti veren birimler, iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili birimler değildir.

Revir hizmetleri OSGB, organizasyon şirketleri ve danışmanlık şirketleri gibi sağlık kurumu olmayan şirketler tarafından organize edilmemelidir. Revir hizmetleri organizasyonunda hizmet almayı düşündüğünüz kurumun Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış bir sağlık kuruluşu olması verilecek hizmetlerin denetlenebilirliği açısından son derece önemlidir.

Hangi Hizmeti Almak İstersiniz?

İhtiyacınız olan sağlık ve bakım hizmetini seçin, iletişim bilgileriniz ile birlikte bizimle paylaşın. Uzman sağlık yöneticilerimiz ile en kısa sürede sizi arayalım.