Revir Kurulumu ve Revir İşletmeciliği

Evde sağlık ve bakım hizmeti veren özel kurumlar, alışveriş merkezleri (AVM), okullar, oteller ve sitelerin revir kurulumları ile revir işletmeciliği konusunda sağlık hizmeti sunarlar. Revir kurulumu ve revir işletmeciliği talep eden kurumlara bu hizmetin sağlanabilmesi için, evde bakım firmalarının Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan resmi firmalar olmaları gerekmektedir.

revir hizmeti

Revir kurulumu ve revir işletmeciliğinin amacı, AVM, okul, otel ve site gibi yerlerde, sağlık hizmeti gerektiren olaylar karşısında ilk yardım verilmesini sağlamak, koruyucu sağlık hizmetlerini planlamak ve çalışanlara yönelik eğitimler yaparak hizmeti bir bütün olarak sunmaktır. Sektörel olarak bulundukları kurumun işleyişine göre sağlık hizmetlerinin sunulması konusunda deneyimli revir ekipleri, sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak üzere organize olurlar. Evde sağlık hizmetleri tarafından revir işletmeciliğinde görevlendirilecek sağlık ekipleri de yine sektör dinamiklerine uygun şekilde organize edilmektedir.

AVM Revir İşletmeciliği

2016 yılında yürürlüğe giren alışveriş merkezleri yönetmeliğinin 8. Maddesinde yer alan, AVM bünyesinde acil tıbbi müdahale ünitelerinin bulunma zorunluluğu ile birlikte revir kurulumları da AVM’ler için zorunlu hale getirilmiştir. Önceki yıllarda isteğe bağlı olarak bazı AVM’ler müşterilerine ve çalışanlarına revir hizmeti sunarken, 26.02.2016 tarihinde yürürlüğe giren karardan sonra AVM’lerin bu hizmeti profesyonel firmalardan alma gereklilikleri doğmuştur.

 

AVM’de Bulunan Revirin Amacı Nedir?

AVM’de revir bulundurulmasındaki amaç, AVM’yi ziyaret eden müşterilerin ve çalışan personelin acil durumlarda (yaralanma, kaza, kriz vb) ilk yardım müdahalelerinin yapılması ve gerekli hallerde başka bir sağlık kurumuna sevkinin sağlanmasıdır.

AVM yönetimi ile evde sağlık firması arasında yapılan işbirliği neticesinde AVM’de revir kurulumu ve revir işletmeciliği detaylarına geçilir. Revir alanının belirlenmesi, odanın altyapısal olarak düzenlenmesi, revirde bulunması gereken medikal cihaz ve tıbbi malzemenin temini gibi konular organize edilir. Günlük başvurular revirde bulunan protokol defterine işlenerek, veriler istatistiksel olarak yönetimle paylaşılır. Çalışanlara ilgili eğitimler verilir.

AVM içerisinde konumlandırılması gereken acil tıbbi müdahale alanı olan revir odasının en 20 m² genişliğinde ve kolay ulaşılabilir bir noktada olması gerekmektedir. Oda girişinde “Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi” yazısı ve yönlendirmesi bulunmalıdır. AVM’de çalıştırılacak sağlık personelinin niteliği ve kişi sayısı alışveriş merkezinin m² sine göre değişkenlik gösterir.

20.000 m²’den daha küçük bir alana sahip AVM’lerde 1 acil tıp teknisyeni veya teknikeri bulundurulmalıdır.  20.000 m² – 50.000 m² alana sahip alışveriş merkezlerinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, acil tıp teknikeri yoksa en az 2 acil tıp teknisyeni bulunmalıdır. AVM 50.000 m² – 100.000 m² alanda hizmet veriyor ise en az birer acil tıp teknisyeni ve 1 acil tıp teknikeri, 100.000 m² alana sahip alışveriş merkezlerinde ise en az 1 acil tıp teknikeri ve doktor bulunması gerekmektedir.

 

Okul Revir İşletmeciliği

Evde sağlık hizmetlerinin okullarda verdiği revir işletmeciliği hizmetlerinde amaç, öğrenci, öğretmen ve tüm okul çalışanlarına gerekli hallerde ilk yardım ve acil hizmetlerinin en iyi şekilde sunulmasını sağlamaktır. Okul revir işletmeciliğin kapsamı okul yönetimi ve evde sağlık hizmetleri yetkililerince belirlenmektedir. Görevli sağlık personeli, revir işletmeciliği süresince planlanan faaliyetlerini yürütür, koruyucu sağlık hizmetlerini verdikten sonra protokol defterine notlarını alır ve verileri düzenli periyotlarla okul yönetimi ile paylaşır.

 

Site Revir İşletmeciliği

Günümüzde sitelerde bulunan nüfus çoğunluğu beraberinde kazaları ve istenmeyen durumları da beraberinde getirmektedir. Site revir işletmesi için oluşturulacak iş kapsamını site yönetimi ve evde sağlık hizmet yetkilileri sağlar. Evde sağlık hizmetleri sunan kurumların sağlık personelleri tarafından verilen site revir işletmeciliği hizmetleri, acil tıbbi müdahale gerektiren hallerde veya hastanın bir sağlık kuruluşuna sevkinin gerektiği durumlarda site içerisinde kısa sürede koordinasyonu sağlar.

 

Aynı zamanda ruhsatlı evde sağlık ve bakım merkezleri tarafından sunulan site revir hizmetlerinde  ihtiyacı olan hastalara evinde sağlık hizmetleri de verilmektedir.

 

Otel Revir İşletmeciliği

Oteller yoğun müşteri potansiyeline sahip ve sirkülasyonun çok fazla olduğu yerlerdir. Otellerde revir işletmeciliğinin amacı, konaklayan misafirlerin ve otel çalışanlarının karşılaşabilecekleri acil durumlar karşısında ilk yardım desteğini yerinde ve hızlıca verebilmektir. Otelin organize edeceği bir odanın revir koşullarına getirilmesi, revirde bulunması gereken ilaç ve cihazların temini gibi konular evde sağlık firmaları tarafından organize edilmektedir.

Otel revir hizmetleri; otel bünyesinde bulunan müşterilerin sağlık ihtiyaçlarının hızlı çözümlenmesi, güven ortamının oluşturulması açısından son derece önemlidir.

Revir hizmetleri hakkında detaylı bilgi için https://www.istanbulmedicalcenter.com/tr/revir-hizmetlerimiz sayfamızı ziyaret edin.